telefon 0740.489.536 telefon 0334.428.408 email eurocadexpert@gmail.com firma

Servicii

Servicii de cadastru și înscriere drept proprietate

o Cadastru și intabulare pentru terenuri intravilane și extravilane; 
o Cadastru și intabulare terenuri cu spații comerciale, construcții civile și industriale; 
o Relevee apartamente, spații comerciale, construcții civile și industriale; 
o Intabulare construcții noi - înscrierea unei construcții noi în Cartea Funciară; 
o Cadastru pentru demolarea unei construcții; 
o Dezmembrări (lotizări) de terenuri intravilane și extravilane; 
o Comasări (alipiri) de terenuri sau parcele; 
o Scoateri din circuitul agricol.

Studii topografice

o Ridicări topografice pentru proiectare și reabilitare rețele de utilități (gaz, apa, canalizare); 
o Planuri de situație pentru proiectare în vederea reabilitării tramei stradale, ce includ profile transversale și longitudinale; 
o Planuri de situație pentru avize PAC, PUD, PUZ, PUG; 
o Ridicări topografice necesare proiectelor de investiții (construcții, amenajări, restructurări);
o Documentații TOPO – RELEVEE pentru diverse tipuri de clădiri executate;
o Planuri de situație pentru proiecte rezidențiale plus curbe de nivel; 
o Planuri topografice la toate scările; 
o Realizarea planurilor topografice de situație în format analogic și digital. 

Topografie inginerească

o Asistență topografică în șantiere; 
o Trasări limite de proprietate - transpunerea pe teren a limitelor de proprietate; 
o Trasări axe locuințe, hale; 
o Trasări construcții - a punctelor caracteristice viitoarelor construcții.

Alte servicii:

  • cadastru Onești
  • înscriere în cartea funciară Onești
  • Intabulare Onești
  • Topografie Onești
  • Relevee apartamente, spații comerciale, construcții civile și industriale Onești
  • Scoateri din circuitul agricol Onești

 

CONTACTEAZĂ-NE ACUM


0740.489.536