telefon 0740.489.536 telefon 0334.428.408 email eurocadexpert@gmail.com firma

Portofoliu

 • Ridicări topografice în comunele Sănduleni, Bârsănești, Helegiu jud. Bacău, în vederea “Realizare sistem de alimentare cu apă și rețea canalizare “(în cadrul Master Planului pentru Apă-Canal al județului Bacău);
 • Studii topocadastrale “Realizare sistem de alimentare cu apă și rețea canalizare” în comuna Coțofănești , județ Bacău;
 • Studii topocadastrale “Realizare rețea de alimentare cu gaz” în comuna Coțofănești județ Bacău;
 • Studii topocadastrale “Realizare rețea de alimentare cu gaz” în comuna Sănduleni județ Bacău;
 • Studii topografice în vederea proiectării digurilor de protecție a comunei Gura-Văii , afectată în urma inundațiilor din 2010;
 • Înscriere drept proprietate străzi urbane, beneficiar municipiul Onești, județ Bacău;
 • Studii topografice în vederea proiectării “ Extindere Rețea de Iluminat Public “ în municipiul Onești;
 • Culegere de date GIS și integrare – “Registrul spațiilor verzi comuna GURA-VAII” din județul Bacău;
 • Culegere de date GIS și integrare – “Registrul Electronic Național de Nomenclatură Stradală” în comunele HELEGIU, Berzunți, Mănăstirea Cașin din județul Bacău;
 • Inventarierea terenurilor conform Legii 165/2013 în comunele Berzunți, Coțofănești, Sănduleni din județul Bacău;
 • Cadastru sistematic pe sectoare cadastrale conform OG 35 în comunele Berzunți, Coțofanești din județul Bacău.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM


0740.489.536